Siraç EKİN

Siraç EKİN

‘İŞKUR’ İstihdam fuarlarında Gaziantep farkı..

Gaziantep İlimizde, Valilik Koordinasyonu ile geleneksel hale getirilen, İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (GAİF) İstiklalin ve İstihdamın Kalesi ana teması ile bu yıl 7.si icra edildi.

   Fuarın amacında, Gaziantep İlindeki İş gücüne yönelik tarafların doğru, yerinde ve ilgili aktörlerin stand ortamlarında buluşmalarını sağlayarak istihdam ve meslek edindirme taleplerinin karşılanmasının sağlanmasıdır. Diğer bir ifade ile istihdam sağlamak ve işsizlikle mücadele etmenin objektif görülebilir bir organizasyonudur.

Fuarın hedef kitlesinde, Kurumsal İşletmeler ile iş arayan işsizler ve gelecekte çalışmak için hazırlanan üniversite öğrencileri bulunmaktadır. Bu kitlelerin buluşmasına aracılık eden ‘İŞKUR’ fuar alanında stand açan İşverenlikler, kendi işletmelerinin İnsan Kaynakları arşivlerini zenginleştirmek için iş talebinde bulunanlardan CV almak uygun buldukları iş arayanları, işe yerleştirmek ile İŞKUR’un teşviklerinden faydalandırmak amacıyla çalıştırılacak adaylarını belirleyip nitelikli eleman yetiştirme programlarının İŞKUR işbirliği ile başlatılmasını sağlamaktır.

   İş arayan vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin iş arama kanallarının en verimli ortamını bu fuarda yakalayacak olup, eğitim durumları, tecrübeleri ve yapabilecekleri iş imkanına sahip olmalarının fırsatını açılan standlarda  yakalayacaklardır.

   Geleneksel hale gelen GAİF fuarı  Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör İşverenlerini bir araya getirip, iş arayan ve işçi arayışında bulunanları aracı kılmadan bir araya gelmelerini ve iş gücünün gerçek aktörlerinin buluşmasına vesile olmaktadır. Bu fuar güçlü ve iş arayan tarafların tek çatı altında buluşmalarını sağlayan ve birlik beraberliği geliştiren etkinliktir.

   Gaziantep İŞKUR; Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dahilinde 2019 yılında 1.850 firma ile yüz yüze görüşme yaparak işsizlik sorununa çözüm üretmek için iş gücü piyasası araştırmasını yapmıştır. Bu çalışma ile ilimizin ihtiyaç analizi verileri elde edilmiş ve önemli kaynak oluşturmuştur. İlimizin iş gücü haritası çıkartılmış ve bu haritaya göre istihdam olanakları tedbirleri alınması cihetine gidilecektir.

2019 YILI KASIM SONU İTİBARİYLE;

   İşkur aracılığıyla 38.400 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiş ve 10.817 kişi İş Başı Eğitim Programından faydalandırılarak kalifiye eleman ihtiyacı temin edilmeye çalışılmıştır.

   İşkur personelleri, 9.203 işvereni yerinde ziyaret ederek bedava danışmanlık hizmeti vermişlerdir.

   Ayrıca son 11 aylık dönem zarfında İşkur, iş arayan vatandaşlarımıza 125.600 Bireysel iş Danışmanlığı hizmeti vererek, iş gücü piyasası hakkında bilgilendirme yaparak açık işlere yönlendirmişlerdir.

Geleneksel hale gelen Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı bu organizasyonla sektörel bazda seçkin Kurumsal firmaların stand açmalarına vesile olmuş ve iş gücünün istihdama yönelik çalışmaları bu fuarda daha fazla anlam kazanacaktır.

   ‘İŞKUR’ İl Müdürlüğümüzün çalışmalarına destek vermek amacıyla Yerel ve Uluslararası kaynaklardan pay ayırarak fiziki mekanlarının iyileştirilmesi ve çalışmalarımızın iş gücü verilerine daha verimli katkı sunmaları için Genel Müdürlük olarak farkındalık yaratan desteğimiz söz konusudur.

    Bu manada İş Klübü ofisimiz tasarlanmış, yeni hizmet binamız çok kısa sürede onarımdan geçirilip hizmet verecektir.

 

GAZİANTEP İŞKUR

AKTİF  ve PASİF iş gücü verilerine dikkat edildiğinde;

   Aktif iş gücündeki istihdam artışları yıllar itibariyle artarak gerçekleşmiştir.

 

İşkur 2002 yılında sadece 1.149 kişi İşkur vasıtası ile işe yerleştirilirken, 2019 yılında 38.400 kişiyi özel sektörde işe yerleştirmiş olup, istihdam sayısını 34 kat arttırmıştır.

   Aynı zamanda 15 Aralık 2019 dönemi itibariyle bir önceki yılın sonuna göre de % 25 istihdam artışı sağlanmıştır. Yani 2018 yılı sonunda 30.941 kişi özel sektörde yerleşirken, 2019 yılında 38.400 kişi işe yerleşmiştir.

   İşi iş başından öğretmek amacıyla başlatılan İş Başı Eğitim ve Uygulama Eğitim programlarından 10.817 kişiyi kalifiye eleman haline getirmek ve işverenlerimizin nitelikli eleman talebi çağrılarına cevap vermek adına işverenlerimizin hizmetine sunduk. 6 Ay boyunca asgari ücret düzeyinde ücretlerini ödedik, Genel Sağlık sigortası ve İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortasını ‘İŞKUR’ bütçesinden karşıladık. Bu şekilde başlatılan kurslardan katılımcı 1 yıl boyunca istihdam edilmekte ve İŞKUR teşvik primlerinden de faydalanmaktadırlar. Kalifiye eleman haline getirilen bu kursiyerler kurs programları sonrasında, imalat ve hizmet sektörlerine yönelik işlerin daha programlı ve düzenli yapılmasına katkı sunarak hem işverenlerimizin, hem de ülkemizin ekonomisine katkı sunmaktadırlar,

   Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile başlatılan istihdam seferberliği çağrısına da İŞKUR bu çalışmalarıyla istihdam çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

 

PASİF İŞ GÜCÜ PROGRAMLARINDA;

   Kasım 2019 sonu itibariyle 32.838 kişi işsizlik sigortası ödemelerinden faydalanırken, İŞKUR olarak bu şekilde fondan ücret alan vatandaşlarımızın özel sektörde istihdam istihdam edilmelerine öncelik verilmektedir. Nitekim Gaziantep İl Müdürlüğümüze bu alanda 2019 yılı için 1904 kişilik hedef belirlenmişken, Kasım sonu itibariyle 2.448 kişiye istihdam sağlanarak bu hedefi %129 gerçekleşme ile istihdam hedefini aşmıştır.

   Netice itibariyle Gaziantep ‘İŞKUR’ İl Müdürlüğümüzün son 10 yıllık (2008-2018) dönemine bakıldığında;

•Toplam işe yerleştirme sayısı ; 206.87 kişi

•İş yeri ve eğitim kurumu ziyaret sayısı; 71.224

•Meslek edindirme kursiyer sayısı; 69.866

•Danışmanlık sayısı; 588.062 kişi olarak gerçekleştirilmiştir.2019 yılı gerçekleştirilmeleri dahil edildiğinde iş gücüne önemli ve anlamlı katkı sunulmuş olacaktır.

  İcra ettiğimiz 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına sektörlerin kurumsal firmaları stand açmış ve bütün sektörlerden önemli firmalar seçilerek fuara katılım sağlamaları için gereken işbirliği protokolleri imzalamıştır.

•Fuarımızın ana konseptinde; iş kulübü çalışmalarına önem verilecek olup, belirlenecek öğrenci kitlesi ile iş arayan grubuna iş koçları ve İş ve Meslek Danışmanları marifeti ile iş arama teknikleri, İletişim ve Beceri geliştirme teknikleri üzerinde atölye çalışmaları yapılacak olup, iş kulübü eğitimi alan katılımcıların ‘İŞKUR’ tarafından işe yerleştirilmeleri için ilgili danışmanlar tarafından birebir takip edilecektir.

 

•Bu fuarın iki günlük etkinliği sonrasında iş arayanlarla işçi arayanların etki analizi ve değerlendirilmeleri yapılacak ve bundan sonraki fuarlara ışık tutacaktır.

   Standların ziyaret edilmesi ve öğrencilerimiz ile iş arayan gençlerimizin cv veya özgeçmiş bırakılarak istihdam edilme olanak ve şanslarının arttırılması yönünde girişimde bulunmaları menfaatlerine olacaktır.

   Fuarımızın, Ülkemize, Bakanlığımıza İlimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Fuarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

 

Yazarın Diğer Yazıları