Siraç EKİN

Siraç EKİN

İşgücü piyasasına bakış..

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak; yetki, görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde istihdam politikasının oluşturulmasına, istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, işsizliğin giderilmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, işsizlik sigortası işlemlerini yürütmek, İşgücü piyasası verilerini derlemek, İşgücü ihtiyaç analizlerini yapmak-yaptırmak, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerini vermek, Mesleki Eğitim ve İşgücü uyum programlarını geliştirmek gibi faaliyetler kurum görevleri arasında sayılmakta ve yürütülmektedir. Kurumun yapısını dikkate alarak, taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması kurumun aktivitelerini arttırmıştır.

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda “İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü analizlerini yapmak, yaptırmak” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır. Gerek Kurum Kanunu gerekse İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; İl Müdürlüklerimiz işgücü piyasası araştırmaları yapmakta veya yaptırabilmektedirler. Ayrıca Türkiye İş Kurumu 2011-2015 Stratejik Planına göre Türkiye genelinde yılda 2 defa İşgücü Piyasası Araştırması yapılması planlanmış ve uygulanmıştır. 2016 yılından itibaren ise yılda bir defaya mahsus İşgücü Piyasası Araştırması yapılmıştır.

Bu kapsamda; İl Müdürlüğümüz 3 Nisan – 5 Mayıs 2017 tarihleri arasında hizmet alanında bulunan 1.648 işyerine, illerde istihdam ve işsizlik sorununun çözümüne yönelik işgücü yapısı ile sektörler bazında personel, eğitim, nitelik vb. ihtiyaçların belirlenmesi ve bilgi derlenmesini sağlamak amacıyla özel sektörde faal olan 20+ istihdamlı işyerlerinde yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak işgücü piyasası talep araştırması kapsamında işyeri bilgi formu düzenlemiştir.Çalışma kapsamında işyerleri ziyaret edilerek; işyerlerinde çalışanların mesleklere göre dağılımları, açık işler, Nisan 2018 sonuna kadar herhangi bir meslekte artış ya da azalış beklenip beklenmediği, temininde güçlük çekilen meslekler ve bu mesleklerin temininde güçlük çekilme nedenleri araştırılarak, işyeri bilgi formları uygun bir şekilde doldurulmuştur. Bu çalışma ile Gaziantep’in işgücü piyasasının fotoğrafı çekilerek ilimizdeki sektörlerin işgücü ihtiyacı tespit edilmiştir.

Yazarın Diğer Yazıları