Siraç EKİN

Siraç EKİN

Gelişen teknoloji ile yeni doğan meslekler..

Gaziantep gibi Organize Sanayi Bölgelerinde yoğun istihdam sağlayan bir kent dünyadaki yeni gelişen teknolojilerden de faydalanmaya başlayarak üretim şekillerinde yenilenmelere açık bir kent. Bilindiği gibi çağımızın en önemli sanayi devrimlerinden birisi olan Dördüncü Sanayi Devrimi’ne tüm dünya hızla geçiş yapmaya hazırlanıyor. Burada yeni mesleklerin temelleri atılıyor aslında.

Son üç yıldır iş dünyasında öne çıkan konulara bakıldığında Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamlarının ilk sıralarda aldığını görüyoruz.

Önce Avrupa’da ve daha sonra diğer gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan “dördüncü sanayi devrimi” tüm dünyanın ve ülkemizin gündemindedir. Dijital Dönüşüm, Dijitalleşen Endüstri, Dördüncü Sanayi Evrimi gibi birbirine benzer değişik kelimelerle de ifade edilen Sanayi 4.0; ülkemiz ekonomisinin tüm sektörlerini ve her ölçekten firmayı etkileyecektir ve bu akışın içinde yer almadan endüstriyel faaliyetlere devam etmek zorlayıcı görünmektedir.

YENİ MESLEK GRUPLARI İLE YENİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

İleriye yönelik tüm strateji ve yatırım politikalarında bu hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizde de İŞKUR olarak geleceğin meslekleri olarak görülen Siber Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Bulut Bilişim, Kodlama vb mesleklerde İşbaşı Eğitim Programı düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu program sayesinde mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır.

Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.

BİLGİLENDİRMELERE DEVAM EDİYORUZ

Gençlerimizin geleceğin mesleklerinden faydalanmaları için Üniversitelerde ve STK’lara yönelik yerlerde kurumsal ve tanıtıcı konferans ve konuşmalar yapılıyor. Fuar ve AVM’lerde stant açarak bilgilendirme yapıyoruz. Kariyer günü ve tanıtım günleri yaparak toplumun her kesimine ulaşmasını sağlıyoruz.

Yazarın Diğer Yazıları