Siraç EKİN

Siraç EKİN

GAZİANTEP İŞKURLA MESLEK EDİNDİRMEDE KADIN İSTİHDAMINDA ARTIŞ..

Mesleksizliğin önüne geçmenin en etkin tarafı işsizlerin Meslek Edindirme Kurslarına alınması ve Meslek Edindirme Eğitimleri ile meslek öğrenerek kalifiye eleman haline getirilmiş olmasıdır.

Gaziantep’te kalifiye eleman bulamıyorum, bu yönüyle de gereken istihdamı yapamıyorum gibi taleplerini karşılamak amacı ile “İŞKUR” Meslek Edindirme Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarına önem vererek İl genelinde programlar yapılmaktadır.

Kalifiye eleman bulamıyorum, dolayısıyla işgücüne yönelik istihdama katkı sunmak istediğim halde bu nedenle sunamıyorum diyen işverenlerimiz için “İşbaşı Eğitim Programları” teşvikleri bugüne kadar işverenler lehine çıkartılmış en anlamlı teşviklerdir. Bu teşvik uygulaması ile sektörel bazda süreler belirlenmiş ve İŞKUR işçiye mali kaynak desteği vermektedir.

İşbaşı Eğitim Programları yeni uygulaması ile üretim ve bilişim sektörlerinde uygulama süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmış ve her fiili gün için 54 TL İŞKUR bütçesinden ödendiği gibi İşbaşı Eğitim Programı süresi boyunca iş ve meslek hastalıkları sigortası ile genel sağlık sigortasına ilişkin ödemeler İŞKUR bütçesinden ödenmektedir.

İşveren İşbaşı Eğitim Programı katılımcısına ay içerisinde yapmış olduğu idari giderlerin asgari ücretin yarısı tutarında vergi matrahından indirim yaparak daha az vergi ödeme şansına da sahiptir.

İşi işbaşında öğretmek, İşbaşı Eğitim Programı katılımcısının çalışma ahlakı ve kültürünü sınamak gelecekte işletmeye katılabilecek pozitif yönlerinin olup olmadığını tespit etmek, öğrene bilirlik durumu ile iş yapabilirlik durumu bu program süresi içinde işveren için avantajlı bir durum oluşturacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı katılımcısının işverene yönelik bakış açısı, üretime ve hizmete verebileceği olumlu/olumsuz katkıları değerlendirip kurs programı sonrasında kendi bünyesine, işletmesine aktif sigortalı olarak işe alıp almamakta serbesttir. Bu yönüyle de işveren üzerinde yasal sorumlulukları dışında herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

İŞKUR 2016 ve 2017 yılları itibari ile Kasım ayı sonu itibariyle 2016 yılında kadınların Meslek Edindirme Kurslarındaki oranı %73 kadın, %27 erkek Meslek Edindirme Kurslarından faydalanırken 2017 yılının Kasım sonu itibari ile Meslek Edindirme Kurslarına katılım oranı erkekte %20’ye düşerken, kadın %7 artışla %80 oranına yükselerek toplamda 2.987 kursiyerin 598’i erkek, 2.282’si kadın kursiyerden oluşmaktadır.2016 yılında toplam 4 ayrı meslek ve programda 15.693 kursiyer eğitim görmüşken,2017 yılı Kasım ayı sonu itibariyle bu sayı 18.029 katılımcıya eğitim verildiği ve sertifika verildiği görülmüştür.

 

Bu hususları dikkate alarak kalifiye eleman bulamıyorum gibi iddialar, samimiyet bulunamayacağı gibi İŞKUR bu tür programları ile asgari ücret tutarında ele geçen tutarı(1.404 TL) ile program bitiminde işveren bünyesine dahil edilmesi hallerinde istihdam seferberliği teşviklerinden faydalandırılarak aylık SGK+ Vergi giderleri toplamı olan 773 TL tutarında ayrıca İŞKUR desteği sağlanmış olacaktır.

Bu destek işverene nakit desteği olmayıp, SGK+Vergi beyannamelerinde indirim yapılarak uygulanacaktır.Program sayısındaki artış %15,6 ve katılımcı sayısında da %14,9 gerçekleşmiştir. Kadın istihdamına verilen önem Meslek Edindirme Kurslarında daha da ön plana çıkarılmıştır.

 

Yazarın Diğer Yazıları